1ff0dfd6-eccc-4734-a24b-61efdcd8b4a5
VISITEDUFINN BLOG

Kulttuurien kohtaamisia luokkahuoneessa: Lyhytaikaisen oppilasvaihdon hyödyt ja mahdollisuudet

by Riku Korosuo, VisitEDUfinn CEO with the help of ChatGPT

Globalisoituneessa maailmassa koulutuksen merkitys ylittää perinteiset oppimisen rajat, tuoden etualalle kulttuurien välisen vuoropuhelun ja kansainvälisen ymmärryksen. Lyhytaikaiset oppilasvaihdot tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden kokea nämä elementit suoraan luokkahuoneessa, luoden alustan kulttuurien kohtaamisille ja monipuoliselle oppimiselle.

Globaalikasvatus: Avain ymmärrykseen ja toleranssiin

Globaalikasvatus on opetuksen muoto, joka keskittyy maailmanlaajuisten kysymysten ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen. Se auttaa nuoria tunnistamaan ja arvostamaan erilaisuutta sekä kehittämään taitoja, joita tarvitaan toimimiseen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Lyhytaikaiset oppilasvaihdot ovat erinomainen keino toteuttaa tätä kasvatuksen osa-aluetta.

Kun suomalaiset oppilaat osallistuvat vaihto-ohjelmiin tai kun heidän kouluunsa saapuu ulkomaisia opiskelijoita, se avaa ovia molemminpuoliseen oppimiseen ja ymmärrykseen. “Oli hienoa olla mukana italialaisten vierailussa ja tutustua uusiin ihmisiin toisesta maasta”, kertoo yksi suomalainen oppilas. “Sain tietoa italialaisesta kulttuurista ja olen pitänyt yhteyttä heihin Snapchatissä.” Tämä ei ole vain kulttuurien välisen vuoropuhelun harjoittamista, vaan se on myös aktiivista globaalikasvatusta.

Hyödyt suomalaisille ja ulkomaisille oppilaille

Lyhytaikaiset vaihdot eivät ole vain akateemisia kokemuksia; ne ovat myös henkilökohtaisen kasvun, sosiaalisten taitojen kehittymisen ja kansainvälisen kansalaisuuden harjoittelua. Suomalaisille oppilaille ne tuovat mahdollisuuden tutustua uusiin kulttuureihin ja kehittää kielitaitoaan, kun taas ulkomaisille opiskelijoille ne tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden oppia suomalaisesta koulujärjestelmästä ja elämäntavasta.

Filippos Turkka, suomalainen yhdeksäsluokkalainen, kuvailee kokemustaan näin: “Vierailu oli kiva ja olisin halunnut, että projekti heidän kanssaan jatkuisi. Oli kiva tutustua uusiin ihmisiin toisesta maasta.” Tällaiset kokemukset eivät vain rikasta oppilaiden akateemista elämää, vaan myös edistävät henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä.

Kansainvälisen ymmärryksen syventäminen

Lyhytaikaiset oppilasvaihdot edistävät globaalia ymmärrystä ja tietoisuutta, joka on elintärkeää nykypäivän maailmassa. Oppilaat oppivat paitsi toisistaan, myös tulevat tietoisiksi globaaleista kysymyksistä, kuten ympäristön suojelusta, kestävästä kehityksestä ja ihmisoikeuksista. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa koulutukseen valmistaa nuoria olemaan vastuullisia ja informoituja kansalaisia.

Lopuksi

Lyhytaikaiset oppilasvaihdot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kulttuurien kohtaamisille suoraan luokkahuoneessa. Ne eivät ainoastaan rikasta opetussuunnitelmaa, vaan myös avaavat ovia uudenlaiseen ymmärrykseen ja globaaliin tietoisuuteen, tarjoten oppilaille tilaisuuden oppia toisiltaan, kehittää kielitaitojaan ja rakentaa elinikäisiä ystävyyssuhteita. Erityisesti globaalikasvatuksen näkökulmasta lyhytaikaiset oppilasvaihdot tarjoavat korvaamattoman alustan monikulttuurisuuden, suvaitsevaisuuden ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.  Tämä tekee lyhytaikaisista oppilasvaihdoista arvokkaita sekä yksilöille että yhteiskunnalle kokonaisuudessaan.

Riku kuva 2022-modified neliö

Mr. Korosuo (M.Sc.) is specialized in International Business and Education. After his pedagogical studies at the University of Helsinki and working as a lecturer at Haaga-Helia University of Applied Sciences and Helsinki Business College, he has dedicated himself to promoting Finnish education internationally. Among other projects, he has spent several months in Colombia in 2016 and 2017, consulting the local Ministry of Education. Since 2016 he has worked as the CEO of VisitEDUfinn and Customer Relationship Manager of Haaga-Helia.

Offer ends soon!
Days
Hours
Minutes
Seconds

Melina Rauhala

Ms. Rauhala (B.A.) is an educational sciences student at the University of Turku with studies also in the fields of psychology, business and HR, and sociology. As an education major, she is passionate about lifelong learning and the Finnish education system. She believes in change through education. In addition, Ms. Rauhala loves to learn new languages.  She completed an Erasmus + university exchange in Spain as a part of her studies and wants to work toward everyone getting international learning opportunities. Ms. Rauhala is working for VisitEDUfinn part-time while finishing her studies. 

Contact:

melina.rauhala@visitedufinn.com

Need Help?

contact-icon

contact for more information

I'm interested in

Need Help?

contact-icon

contact for more information

I'm Interested in

want to be the first to hear about our news and new educational services and events?

newsletter_env.png

yes, please! I WISH TO ORDER visitedufinn NEWSLETTER!