courses all Visitedufinn
VISITEDUFINN BLOG

Vierailevien ja vastaanottavien opettajien kokemuksia Job Shadowing -jaksoista

by Melina Rauhala, VisitEDUfinn School Visit Coordinator

Tässä blogissa kuvataan opettajien ja muun henkilökunnan kokemuksia VisitEDUfinnin järjestämistä Job Shadowing -jaksoista. Palautetta on kysytty lukuvuoden 2022-2023 aikana järjestetyistä vierailuista sekä suomalaisten koulujen edustajilta (N 27) että vierailevilta opettajilta (N 168).


Suomalaisten koulujen vastaukset:

“Toivottavasti yhteistyö jatkuu vielä jatkossa!”

Suomalaisista kouluista saimme yhteensä 27 vastausta. Kysely toteutettiin lukukauden viimeisellä viikolla, joka selittää sitä, että kaikilta kouluilta ei ole tullut vastauksia. Saamamme vastaukset olivat positiivisia, suomalaiset koulut kokivat pääsääntöisesti vierailun hyväksi ja heitä hyödyttäväksi.

Kuva 1. Tyytyväisyys vierailun järjestelyihin (N=27)

Kuva1

Kysyimme kouluilta palautetta vierailuista. 25 vastaajaa 27 vastaajasta oli tyytyväisiä vierailun järjestelyihin eli 93 prosenttia kyselyyn osallistuneista.

Kuva 2. Kiinnostus yhteistyöhön jatkossa (N=27)

Kuva2

96,3 prosenttia vastaajista oli joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä kysyttäessä olisivatko he kiinnostuneita ottamaan vieraita vastaan myöhemmin.

Avoimissa vastauksissa toistuvat aiheet:

 • mielenkiintoiset keskustelut
 • opetuksen rikastaminen
 • oppilaiden motivoiminen
  kieltenoppimiseen
 • koulujärjestelmien vertailu
  (comparative education)
 • vaihtelua arkeen
 • kokemusten jakaminen
 • kulttuurien kohtaaminen 

Saimme muutamia hyviä kehitysehdotuksia, joiden avulla toimintaa voi ensi lukukaudella kehittää. Tieto vierailuista olisi hyvä tietää aiemmi, jotta kouluille jäisi enemmän aikaa valmistautua. Lisäksi olisi hyvä tietää enemmän järjestelyiden hoitamisesta ennakkoon. Koulut toivoivat myös saavansa tietää vierailijoiden kiinnostuksenkohteista tarkemmin. Silloin myös koulut pystyvät valmistautumaan vierailuihin paremmin.

Yritämme aina mahdollisuuksien mukaan järjestää vierailuja niin, että molemmat osapuolet hyötyvät vierailuista mahdollisimman paljon. Esimerkiksi ranskankielisiä vieraita ohjataan kouluihin, joissa opetetaan ranskaa, ja vaikkapa kuvataiteesta kiinnostuneet osallistujat pääsisivät kuvataiteen painotettuun opetukseen.

Kehitysehdotuksia:

 • tieto vierailuista aiemmin, jotta jäisi paremmin aikaa valmistautumiseen
 • parempi tieto järjestelyiden hoitamisesta ennakkoon (lounas, lomakkeet)
 • vierailijoiden kiinnostuksenkohteet olisi hyvä tietää tarkemmin

Taulukko 1. Lainauksia opettajien palautteista:

”Saimme onneksemme aivan huippuopet
Italiasta. Yhteistyö sujui saumattomasti ja anti oli toivottavasti molemminpuolinen. Mielellämme otamme jatkossakin vastaan vieraita.”

“Toivottavasti yhteistyö jatkuu myös jatkossa”.

 

“Ranskanopettajana oli kiva saada ranskankielinen opettaja koska pystyin käyttämään häntä avustajana ranskan tunneilla.”

”Saimme vierailta oikein hyvää palautetta,
kun he kävivät johtoryhmän kokouksessa kertomassa viikostaan meillä. On hauska huomata, miten vieraat kiinnittävät huomiota erilaisiin pieniin asioihin, joita itse pitää ihan tavallisina 🙂 Mielestäni on aina tärkeää kuulla, mitä he ovat ammentaneet vierailustaan ja mitä me voisimme sen perusteella oppia heiltä.”

“Antoisinta ovat keskustelut job shadowing -opettajien kanssa. He tuovat arkeen ja luokkaan kansainvälistä tunnelmaa sekä oppitunneille on mukava saada oppiaineen kohdekieltä puhuvia. Monet oppilaat saavat ns. ahaa-elämyksiä ja ymmärtävät kielitaidon merkityksen
konkreettisemmin, mikä motivoi opiskelemaan kyseistä kieltä.”

Suomalaisten koulujen edustajien vastauksista oli luokittelemalla havaittavissa kolme pääteemaa:

 • Teema 1. Kokemusten jakaminen
 • Teema 2. Kulttuurien kohtaaminen
 • Teema 3. Vaihtelu arkeen ja vieraiden hyödyntäminen opetuksessa

Eniten esiintyi vastauksia liittyen kokemusten jakamiseen ja käytyihin keskusteluihin Eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Esimerkiksi mainittiin jaetut kokemukset opetuksesta ja koulumaailmasta. Toinen esiin noussut teema oli kulttuureiden kohtaaminen. Tämä nousi tärkeänä tekijänä esiin vastauksissa. Eri kulttuureista oppiminen oli arvokasta niin opettajille kuin oppilaille.

Kolmas teema oli vaihtelu arkeen ja vierailijoiden hyödyntäminen opetuksessa. Vieraat toivat arkeen vaihtelua ja
pystyivät oppimaan uutta opettajilta. Useat vieraat osallistuivat aktiivisesti opetukseen.  Vierailevat opettajat myös avarsivat oppilaiden ajatusmaailmaa ja ymmärsivät esimerkiksi kielten opiskelun konkreettisen hyödyn.

Yhtenä kysymyksenä kysyttiin opettajilta, kokivatko he vierailun hyödyllisenä ja opetusta rikastuttavana. Heiltä kysyttiin myös mitä keinoja käytettiin tämän saavuttamiseen. Osallistuvat opettajat saivat osallistua tunteihin. He pääsivät esimerkiksi pitämään kyselytunnin, esitelmän omasta maastaan, ja yhdessä koulussa johtoryhmän kokoukseen jakamaan kokemuksiaan. Kansainvälisestä toiminnasta tuli taas normaalimpaa.

Hyödyt suomalaisille kouluille:

 • Stipendit oppilaille: Palkitsemme kaikki koulut aina stipendeillä, joita voi jakaa kansainvälisestä toiminnasta
  kiinnostuneille oppilaille.
 • Vierailut voivat avata oven vastavuoroisiin vierailuihin.
 • Vähemmän säätöä ja paperityötä verrattuna siihen, että hoitaisi prosessin kokonaan itse.
 • Helppo mahdollisuus kansainvälistymiseen ilman Erasmus-hakemusta tai eTwinning-osaamista.


Vierailevien opettajien vastaukset:

“The job shadowing experience was positive as it allowed us to explore the methodologies, teaching material and tools used to acquire skills. It was certainly an opportunity for growth and comparison.”

 • 168 vastaajaa lukuvuoden 2022-2023 aikana
 • Kaikki tähän kyselyyn vastanneet osallistuivat Erasmus+ Job Shadowing -jaksolle, eli tulivat Suomeen Erasmus apurahalla.

Taulukko 2. Vierailevien opettajien palautteita Job Shadowing -jaksoista: Mitkä asiat olivat parhaita?

 

“The possibility to meet european
colleagues and work with them, among the chance to learn about a new culture.”

“The chance to directly connect with our Finnish colleagues sharing opinions and
ideas about our job experiences.”

“The best thing was to enter the Finnish classes and see their teaching methodologies.  The smile, the empathy and a didactic action highly digitized connected to the pupil’s needs. I think that the strong point of  their teaching is communication, sharing
and the very collaborative environment between teachers.”

“A conversation with teachers in Finland about their schooling system, their opinion on the disadvantages and advantages of schooling in Finland, entering the class, talking with the children.”

Kolme teemaa, jotka olivat havaittavissa vastauksissa:

 1. Cultural Exchange and Learning
 2. Professional Development and Inspiration
 3. Hospitality and Organization

Taulukko 3. Job Shadowing -kokemus suomalaisissa kouluissa (N=164)

Kuva3

Yllä oleva taulukko havainnollistaa vierailijoiden kokemusta kouluissa. Lisäksi noin puolet vastaajista, 47 prosenttia, arvioi yleiset järjestelyt erinomaisiksi ja 96 prosenttia arvioi ne vähintään hyviksi.

160/164 vastaajaa eli 97.5 % vastaajista suosittelisi Erasmus+ Job Shadowing -vierailua kollegoilleen.


Erasmus+ Yleissivistävän ohjelman tavoitteita

Erasmus+ yleissivistävän ohjelman tavoitteena on muun muassa eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistaminen. Monikielisyys ja kielitaidon kehittyminen ovat myös tärkeitä osia tässä ohjelmassa.  (Erasmus plus 2023)


Yhteenveto

Tyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset vastaavat Erasmus+ ohjelmalle asetettuja tavoitteita ja hyötyjä, kuten kielitaidon kehittymistä ja digitaitojen kehittymistä.  Kielitaidon kehittyminen oli mainittu monissa palautteissa. Moni vastaaja toi esille koulutusjärjestelmien vertailun. Vertaileva kasvatustiede kuvaa eroja koulutusjärjestelmissä. Koulujärjestelmien erojen konkretisoituminen on arvokasta, ja kaikki osapuolet hyötyvät
vertailevasta keskustelusta.

Tyytyväisyyskyselymme osoittivat sekä osallistujien että vastaanottavien opettajien olleen tyytyväisiä yhteistyöhön. Keskimäärin molemmat osapuolet olivat hyvin tyytyväisiä vierailuun, ja molemmat
osapuolet hyötyivät vierailusta. 

Kuva verkkosivuille mustavalkoinen, rajattu

Melina Rauhala on kasvatustieteiden opiskelija Turun yliopistosta. Hän toimi lukuvuoden 2022-2023 ajan VisitEDUfinnin kouluvierailukoordinaattorina. Syksystä 2023 lähtien Melina keskittyy pro gradu -tutkielmaansa työskentelee VisitEDUfinnillä satunnaisesti. 

Melina Rauhala

Ms. Rauhala (B.A.) is an educational sciences student at the University of Turku with studies also in the fields of psychology, business and HR, and sociology. As an education major, she is passionate about lifelong learning and the Finnish education system. She believes in change through education. In addition, Ms. Rauhala loves to learn new languages.  She completed an Erasmus + university exchange in Spain as a part of her studies and wants to work toward everyone getting international learning opportunities. Ms. Rauhala is working for VisitEDUfinn part-time while finishing her studies. 

Contact:

melina.rauhala@visitedufinn.com

Need Help?

contact-icon

contact for more information

I'm interested in

Need Help?

contact-icon

contact for more information

I'm Interested in

want to be the first to hear about our news and new educational services and events?

newsletter_env.png

yes, please! I WISH TO ORDER visitedufinn NEWSLETTER!